Đạt đến tầm cao mới

Bắt đầu khóa học trực tuyến của bạn ngay hôm nay!

Nâng cao kỹ năng và tạo tầm ảnh hưởng! Sự nghiệp kinh doanh của bạn bắt đầu từ đây.
Đã tới lúc bắt đầu một khóa học.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng thành tích :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Hướng dẫn sử dụng Magento 2 cho người mới bắt đầu

Khóa học "Hướng dẫn sử dụng Magento 2 cho người mới bắt đầu" nhằm giúp cho các bạn mới bắt đầu với nền tảng thương mại điện tử Magento 2 có thể hiểu và sử dụng nó một cách hiệu quả.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cơ bản để bắt đầu xây dựng và quản lý một trang web thương mại điện tử Magento 2. Bạn sẽ học cách cài đặt và cấu hình Magento 2, bao gồm cách tạo danh mục sản phẩm, tùy chỉnh giao diện và xử lý đơn hàng.

Bạn sẽ cũng được hướng dẫn về các tính năng quan trọng của Magento 2 như: tạo tài khoản khách hàng, quản lý danh sách sản phẩm, tích hợp các phương thức thanh toán và vận chuyển, cùng với các công cụ quản lý khác.

Khóa học này sẽ được dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và Magento. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Magento 2 và cách sử dụng nó trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Magento 2 và muốn bắt đầu kinh doanh trực tuyến, khóa học này là sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Magento 2 cho người mới bắt đầu

Khóa học "Hướng dẫn sử dụng Magento 2 cho người mới bắt đầu" nhằm giúp cho các bạn mới bắt đầu với nền tảng thương mại điện tử Magento 2 có thể hiểu và sử dụng nó một cách hiệu quả.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cơ bản để bắt đầu xây dựng và quản lý một trang web thương mại điện tử Magento 2. Bạn sẽ học cách cài đặt và cấu hình Magento 2, bao gồm cách tạo danh mục sản phẩm, tùy chỉnh giao diện và xử lý đơn hàng.

Bạn sẽ cũng được hướng dẫn về các tính năng quan trọng của Magento 2 như: tạo tài khoản khách hàng, quản lý danh sách sản phẩm, tích hợp các phương thức thanh toán và vận chuyển, cùng với các công cụ quản lý khác.

Khóa học này sẽ được dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và Magento. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Magento 2 và cách sử dụng nó trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Magento 2 và muốn bắt đầu kinh doanh trực tuyến, khóa học này là sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.